Utveckla

Satsa på området och ge fler möjligheter så att des unika miljö som naturresarvatet och industridelen samsplelar till kommer till sill fulla rätt.

Lokalt driven ekonomi

Vi tror på att symbiosen med lokala företagare och en kultur hub med många olika verksamheter skulle vara den optimala lösningen.

Urban kultur

Stort fokus ligger på urban kultur och subkulturer. Vi är övertygade om att ges möjligheten kan området vibrera kultur och upplevelser bara några år bort.

Hållbarhet

Vi ser gärna att området nya utformning får hållbarhets tänk

MÄNNISKOR MÖTEN KULTUR

Tillsammans gör vi Snösätra till en kreativ hubb.